Privátní ambulance - K Novému dvoru 230/18 142 00 Praha 4 - Lhotka, tel.+420 244 471 643

online objednání:

  

Telefon:

K objednání vyšetření u nás použijte prosím v ordinačních hodinách tato telefonní čísla:

+420 244 471 643

Mimo ordinační hodiny zanechte požadavek na záznamníku nebo použijte mobilní číslo:

+420 774 723 018

 

sestra Herdegenová - 14-18 hod - konzultace, objednání k vyšetření

E-mail

K objednání můžete využít rovněž e-mail.

ordinace.sihena@gmail.com

 

MUDr. Bedřich Sixta

MUDr. Bedřich Sixta

Zakladatel a vedoucí lékař centra.
Hlavní náplň činnosti v SIHENA: proktologie, všeobecná chirurgie

 •     narozen 1951 v Praze
 •     ZŠ a SVVŠ absolvoval v Praze 4
 •     1970-1976 fakulta všeobecného lékařství
 •     1976-1981 chirurgické oddělení nem. Mladá Boleslav
 •     1980 atestace I. stupně z chirurgie
 •     1981-1986 chir. oddělení polikliniky Praha 4, klinický den, pohotovostní služby Klinika dětské chirurgie FTNsP
 •     1986-2005 - chirurgická klinika FTNsP
 •     1990 - atestace II. stupně z chirurgie
 •     2002 - 2005 asistent I. chirurgické kliniky FTNsP
 •     2005 - Klinika transplantační chirurgie IKEM - primář  do roku 2014
 •     2014 - částečný úvazek v IKEM (operace na podiatrické ambulanci)

Členství v odborných společnostech:

 •     Česká chirurgická společnost
 •     Společnost transplantační chirurgie
 •     Česká diabetologická společnost
 •     Česká gastroenterologická společnost

Publikační a přednášková činnost:

    Sixta, B.Varga, M., Jirkovská, A., Bém, R., Hačkajlo, D., Skibová, J., Analysis of minor amputation and other surgical interventions in patients with diabetic foot regarding to necessity of their rehospitalisation. Poster. 5th International Symposium on the Diabetic Foot. Noordwijkerhout, NL, 09.05.2007 - 12.05.2007. In: 5th International Symposium on the Diabetic Foot. Abstracts, B.m.n.: 2007, p.253, P142. (Přednáška s abstraktem).
    Sixta, B., Varga, M., Jirkovská, A., Bém, R., Hačkajlo, D. Analysis of minor amputation and other surgical interventions in patients with diabetic foot regarding to necessity of their rehospitalisation. 18th Conference of European Wound Mangement Association. Lisabon, PT, 14.05.2008 - 16.05.2008. In: EWMA Journal, 2008, vol. 8, no. suppl. 2, p.25. ISSN/ISBN 1609-2759. - (Přednáška s abstraktem).
    Sixta, B., Herdegen, P., Bém, R., Pelikánová, T. Zkušenosti s xenotransplantáty při hojení diabetické nohy. In: Bulletin HPB. Syndrom diabetické nohy. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Texty a abstrakta. Uspoř.: Jirkovská, A., Ryska, M. 2003, roč. 11, č. 1, s. 37-38. ISSN/ISBN 1210-6755. (Přehled) .
    Sixta, B., Herdegen, P., Bém, R., Pelikánová, T. Zkušenosti s xenotransplantáty při hojení diabetické nohy. In: Bulletin HPB. Syndrom diabetické nohy. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Texty a abstrakta. Uspoř.: Jirkovská, A., Ryska, M. 2003, roč. 11, č. 1, s. 37-38. ISSN/ISBN 1210-6755. (Přehled) .
    Sixta, B., Herdegen, P., Bém, R. Neobvyklá chirurgická léčba syndromu diabetické nohy. In: Bull. HPB. Efektivita péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Mezioborové symposium s mezinárodní účastí. Texty přednášek. 2004, roč. 12, č. suppl. 1, s. 58-59. ISSN/ISBN 1210-6755. (Přehled).
    Sixta, B., Gürlich, R., Oliverius, M., Kment, M. Radikální laparoskopická nefrektomie. Miniinvazivní chirurgie v onkologii. Ostrava, CZ, 20.-21.10.2005. Zorg. FNsP Ostrava. (Přednáška bez abstraktu).
    Sixta, B. The role of skin xenografts in the treatement of diabetic foot. DFSG 2006. 6th Scientific Meeting of the Diabetic Foot Study Group. Elsinore, DK, 10.-13.9.2006. In: Diabetic Foot Study Group 2006. Abstract Book, B.m.: b.n., 2006, s.40. - (Přednáška s abstraktem).
    Sixta, B. Problematika krvácení do pochvy přímého svalu břišního. 31. angiologické dny s mezinárodní účastí. Praha, CZ, 23.-25.2.2006. Zorg. Česká angiologická společnost. (Přednáška bez abstraktu).
    Sixta, B. Porovnání výsledků resekcí metatarsofalangeálních kloubů a ulcerací s ostatními chirurgickými výkony na diabetické noze. Diabetická noha. Symposium. Praha, CZ, 2.11.2007 - Zorg. Ústřední vojenská nemocnice. (Přednáška bez abstraktu).
    Sixta, B. Chirurgické řešení chronických ulcerací. Syndrom diabetické nohy. Praha, CZ, 3.11.2006. Zorg. IKEM. (Přednáška bez abstraktu).